Fiziognomika

Kas yra fiziognomika?

Fiziognomika – tai šimtmečius gyvuojantis mokslas, analizuojantis žmogaus charakterį, jo polinkius, talentus pagal veido bruožus. Jau nuo seno žmonės stengiasi pažinti vienas kito vidinį pasaulį. Fiziognomikos mokslas ir gimė iš šio siekio. Lietuvoje labiau žinomas veidotyros terminas, tačiau jis reiškia tą patį – tai mokslas, analizuojantis išorinių žmogaus veido duomenų sąsajas su vidiniu pasauliu: įgimtais ir įgytais žmogaus charakterio ar asmenybės bruožais. Be fiziognomikos metodų subtilaus išmanymo, psichologijos žinių, labai sunku būtų perskaityti, kas užkoduota žmogaus veide. Veidas – tai sielos veidrodis.

Fiziognomika – mano gyvenimo kelias

Manęs dažnai klausia, kas yra fiziognomika? Fiziognomika ne kas kitas kaip veidotyra, t.y. žmogaus veido bruožų sąsajos su jo charakterio savybėmis.

Veido skaitymas į mano gyvenimą atėjo 2012 metais, kai dar Lietuvoje veidotyros konsultantai ar veidoskaitos specialistai tik ateitis. Tuomet pirmą kartą  per  televiziją pamačiau Marko Lučino interviu, kuriame jis taip meistriškai skaitė veidus. Aš ne tik susižavėjau veidotyra, bet ir užsidegiau pati jos išmokti.

Už poros mėnesių jau sėdėjau Marko Lučino seminare ir supratau, kad tai yra tai, kas man gyvenime labai padės, aš tapsiu veidotyros specialistė.  Paskui sekė kasdieninis žinių taikymas, naujos informacijos paieškos, daug knygų,  pažintis su kinų veido žemėlapio skaitymu. Tai skyrėsi nuo to, kas rašoma autentiškuose  fiziognomikos šaltiniuose. Fiziognomika, arba dar kitaip vadinama veidotyra – tai mokslas apiežmogaus veido bruožų ir jo charakterio savybių sąsajas. Tikrosios fiziognomikos aš mokiausi pas  Liudmilą Aleksandrovą Rygoje, po to pas Marko Lučino mokinį Igorį Leitsonok  Taline. Pas jį mokėsi ir kiti gerai žinomi veidotyros konsultantai.

Kai tik susipažinau su fiziognomika, jos žinias taikiau aklai, t.y. kaip absoliučią tiesą, ir tai buvo, žinoma, didžiausia klaida. Manau, kad ir kiti veidotyros konsultantai tai žino, kad aklai pasitikėti duomenimis negalima. Pavyzdžiui, dirbdama personalo atrankoje ieškodavau  vadovų su atitinkamomis savybėmis. Pasirinkdavau tikrai stipriausių bruožų kandidatus: plataus, stipraus žandikaulio, ilgo storo kaklo, siaurų ilgų lūpų ir t.t. Visi bruožai kaip iš vadovėlio, bet ne – žmogus po poros mėnesių išeina, neatlaiko streso, panikuoja. Vienas labai ryškus atvejis įstrigo visam gyvenimui ir buvo inspiracija gilintis toliau.

Tąkart aš žiūrėjau į kandidato plonas drebančias, gražias rankas, ilgus pirštus kaip užburta ir būtent tuomet man atėjo į galvą mintis gilintis į chirologiją. Jeigu fiziognomika sako, kad veido bruožai nurodo žmogaus charakterio savybes, tai rankos dar viena kūno dalis, kuri gali pasakyti labai daug apie žmogų. Supratau, kad analizuoti veido bruožus – dar ne viskas. Išvadas reikia patvirtinti arba paneigti, o chirologija tam labai tinkamas instrumentas.

Chirologijos mokiausi Vilniuje pas Asta Svirkienę ir greitai pastebėjau, kad pagal metodą, kuriuo mane mokino chirologija glaudžiai susijusi su astrologija. Todėl po chirologijos mokslų aš nėriau į astrologiją vedama Daivos Markauskienės. Ir po 7 metų, kuomet aš pradėjau studijuoti veidus,  labai didelių atradimų ir kartais tokių skaudžių nusivylimų man atėjo supratimas, kad astrologinių žinių pagalba galiu suprasti žmogaus bendrą energiją, ambicijas, misiją, veido bruožų analizė atskleidžia psichologines savybes ir kaip žmogus komunikuoja su pasauliu, kaip jis išreiškia pasauliui tai, kas jo viduje, o rankų ir delnų analizė taip pat kalba apie savirealizaciją, idėjų įgyvendinimą. Taip aš, veidotyros specialistė, atradau savo metodiką, kaip gauti bendrą vaizdą ir patvirtinti arba paneigti pirmines išvadas, gautas išanalizavus veido bruožus. Ji remiasi veidotyra, chirologija ir astrologija. Taikydama atitinkamus metodus aš gaunu tikslius duomenis, kuriais sumaniai pasinaudodami, mano klientai keičia savo gyvenimus ir yra savimi pasitikintys bei jaučia ramybę ir tvirtumą.

„Aš žiūrėjai į dideles jūros bangas, bet negalvojau į vėją, kurias jas atneša“, – tai iki pačios širdies gilumos manyje įsirėžusi frazė iš filmo “Facereader”, kuriame garsus fiziognomikos meistras, skaitydamas visos šalies vadovų veidus, būdamas jų patikėtiniu, neįžvelgė esmės. Niekada nepamirštu dirbdama su klientais, kad jie yra visuma ir todėl taikau kompleksinius metodus, kad nemeluočiau nei jiems, nei sau.

Dabar, jaučiu, kad atėjo mano laikas padėti žmonėms atrasti save, padėti suprasti savo stipriąsias savybes, padėti įmonių savininkams atsirinkti žmones, kurie geriausiai tinka, padėti asmeniniuose santykiuose greičiau pažinti partnerio tikrąjį „aš“, jo poreikius.

Fiziognomika: veido skaitymo taisyklės

Fizionomijos menas atsirado senovės Kinijoje. Jis buvo naudojamas įvairiomis formomis šimtmečius įvairiose pasaulio vietose. Pagal klasikinę kinų mokyklą, mūsų veido bruožai lemia visą asmenybę, žmogaus likimą, jo temperamentą ir charakterį.

Veidotyros specialistai sako, kad mūsų veidas yra unikalus praeities, dabarties ir ateities žemėlapis. Tikri meistrai, veidotyros guru, iš veido bruožų pamatys, kokiomis vertybėmis vadovaujasi žmogus, kokie jo gyvenimo standartai ir pan. Mūsų veiduose atsispindi ir visa mūsų patirtis, t.y., kiekvienas išgyvenimas paliko veide tam tikrą pėdsaką.

Pasaulyje egzistuoja keletas skaitymo iš veido mokyklų, kurių kiekviena remiasi savo analizės sistema. Išvadas apie tam tikrą asmenybę, jos charakterį it tipą galima padaryti tik išanalizavus visus duomenis. Savo darbe aš duomenis, gautus atliekant veido bruožų analizę derinu ir su chiromantija – skaitymu iš delno. Tai darau tam, kad patikrinčiau ir pateikčiau kuo tikslesnes išvadas apie asmenybę, jo talentus, potencialą, galimybes, santykius ir pan.

Veido skaitymo, t.y., veido bruožų analizės metu laikomasi 5 elementų taisyklės. Šie elementai – tai burna, akys, antakiai, nosis ir ausys. Analizės metu dėmesys kreipiamas į kiekvieno elemento pozicijas, sąryšį su kitomis veido dalimis, proporcijas, visumą ir pan.

Veido bruožų analizė pagal fiziognomiką

Kaip ji vyksta? Visų pirma yra įvertinama visuma: žiūrima ir renkami duomenys apžiūrėjus veidą iš visų pusių. Paskui įvertinama veido forma, o tik vėliau pereinama per veido zonas, stebimi 5 veido elementų – burnos, akių, antakių, nosies, ausų – pozicijos ir kt. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į proporcijų neatitikimus, ypatingus veido bruožus ir pan.

Jau vien pagal veido formą daug ką galima pasakyti apie žmogaus asmenybės tipą. Ovalios formos veidas sako apie tai, kad žmogus yra impulsyvus, įkvepiantis, kūrybiškas, intelektualus, gabus, tačiau greitai perdega savo darbuose. Trikampė veido forma būdinga žmonėms, kurių nuotaikos labai svyruoja. Jie turi puikią atmintį, sąmojį, tačiau tokiems žmonėms gali greitai pabosti veiklą, o ypač tada, jei jie nemato darbuose prasmės ir tikslo.

Veido skaitymo procese svarbu atkreipt dėmesį ir į tai, kad labai retai kada būna viena ar kita gryna veido forma. Dažniausiai ji būna įvairi, t.y. trikampis, linkęs turėti kvadrato formą veidas, kvadratas , linkęs turėti ovalo formą. Skaitant veidą svarbu net mažiausi niuansai, pavyzdžiui, tokie kaip trikampio forma. Jei žmogaus plati kakta, o ties smakru susmailėjimas, tai trikampis bus smailiu kampu žemyn, jei platūs žandikauliai, o ties kakta linijos siaurėja, bus trikampis smailiu kampu aukštyn. Šitie pastebėjimai ir duomenys labai svarbūs nustatant asmenybės tipą ir kt.

Skaitant veidą, dėmesys kreipiamas į atskirų veido elementų formą, dydį, padėtį. Ar žinojote, kad siauros lūpos reiškia, kad žmogus neemocionalus, o plačios, storos ir didelės, kad jis hedonistas? Pastebėkite, kokios nosys tų, kurie itin drausmingi, organizuoti, viską  mėgstantys susidėti į savo lentynas. Ar tik ne tiesios? O optimistiškų ir gerą humoro jausmą turinčių žmonių beveik visų trumpos. Daug ką apie asmenybę ir jo polėkius bei charakterį pasako akių forma bei spalva. Jei pažvelgę į savo viršininko akis, išvysite jose drakono žvilgsnį, tai žinokite, taip ir turi būti. Drakono akys yra gana didelės akys, žvilgsnis  valdingas, šiek tiek primerktas vokas. Tai liudija apie tokių akių savininko autoritetą ir galią.

Fiziognomika ir chirologija

Fiziognomika glaudžiai susijusi su dar vienu senovės mokslu – chirologija. Dažnas chirologiją supranta kaip chiromantijos sinonimą, tačiau tai yra du skirtingi dalykai. Chirologija – tai mokslas, nagrinėjantis rankų formų ir ženklų jose tarpusavio ryšį. Kaip ir laikantis fiziognomikos mokslo principų atliekama veido bruožų analizė, tai ir remdamiesi netradiciniu mokslu, chirologai apie žmogaus asmenybę, jo charakterį ir galimybes pasako atlikdami rankų analizę.

Rankų analizė pagal chirologiją susideda iš tam tikrų taisyklių. Atliekant analizę atkreipiamas dėmesys į rankų tipologiją, pirštų formą, padėtį. Tyrinėjamas delno reljefas, pagrindinės delno linijos, antraeilės ir pagalbinės linijos, krumpliai ir ženklai delnuose.

Veido bruožų analizė derinama su rankų analize duoda tikslesnius rezultatus apie žmogaus, padeda realistiškiau įvertinti žmogaus galimybes, perspektyvas, tinkamiausią veiklos sritį, padeda lengviau prognozuoti ir tam tikrus pavojus ar parodyti silpniąsias bei stipriąsias puses.

Rankų analizės metu kreipiamas dėmesys į niuansus, vertinamos ir tyrinėjamos abi rankos, nes jose užkoduota skirtinga informacija. Pavyzdžiui, kairė ranka rodo natūralų polinkį, būdingą asmeniui nuo gimimo, jo charakterio savybes ir galimybes. Dešinėje rankoje esantys ženklai rodo tai, kas būdinga šiuo metu, ką žmogus įgijo per gyvenimą, o taip pat atskleidžia jo likimą.

Fiziognomika ir kobido masažas

Kobido japoniškas veido masažas (vidinė nuoroda į paslaugos-konsultacija moterims) pagrįstas holistiniu požiūriu į žmogų ir apima ir fizinį, ir emocinį, ir dvasinį aspektą. Sakoma, kad japonų imperatorienė šio masažo dėka išsaugojo savo veido grožį. Kobido masažas padeda pajausti gyvenimo pilnatvę, jo pagalba galima sustiprinti veido raumenis, suaktyvinti limfinę sistemą, kraujotaką ir ląstelių apykaitą. Be to, ekspertai atkreipia dėmesį į kitus privalumus, tiesiogiai susijusius su mūsų energija ir psichine sveikata. Japonai tai paaiškina tuo, kad gyvybinė energija cirkuliuoja mūsų kūne – kobido masažas ją tiesiog suaktyvina, suteikdamas gilų nervų sistemos atsipalaidavimą, pašalindamas toksinus ir pašalindamas emocinį stresą.

Veidotyros konsultacijų metu atliekamas kobido masažas padeda atplaiduoti veido raumenis, o tada specialistui geriau sekasi išvysti subtilius veido bruožus, kurie atsiskleidžia tuomet, kai pasitraukia streso ir nerimo ženklai.

Ar žinote, kokios yra mentalinės raukšlių atsiradimo priežastys? Atliekant kobido masažą galima detaliai įsižiūrėti į veido raukšles ir jas interpretuoti. Yra žinoma, kad visi vidaus organai ir žmogaus fizinio kūno dalys yra glaudžiai tarpusavyje susiję, o kiekvienoje kūno dalyje (ir visų pirma kojose, rankose, ausyse, akių rainelėse, liežuvyje) yra informacijos apie visus vidaus organus. Veidas nėra išimtis.

Raukšlės veide atsiranda susilpnėjus vidaus organams, kurie tiesiogiai susiję su tam tikra veido vieta. Raukšlės atsiranda ir dėl minčių įtakos. Ar žinojote, kad kaktos raukšlės gali rodyti pernelyg didelį protinį įsitempimą ir psichinę perkrovą, o kai kuriais atvejais – apie galvos skausmus, smegenų kraujagyslių sutrikimus ir kt. Jei nerimaujate dėl gilių raukšlių ant kaktos, tuomet galbūt jus paguos Pitagoro žodžiai: „Niekada nesikonsultuokite su tais žmonėmis, kurių kakta lygi – jie niekada negalvoja“.

Veidotyra domisi ir analizuoja veido žemėlapį, o kobido masažas tiesiog atpalaiduoja, lygina raukšles. Konsultacijos moterims „Antroji aš“ metu atliekama ir veido bruožų analizė, ir kobido masažas, teikia dvejopą naudą: sužinojus savo raukšlių reikšmę ir priežastis bei gavus rekomendacijas, galima ne tik išorine priemone, tokia kaip masažas, padėti sau atrodyti gražiai ir puoselėti savo veido grožį. Laikantis rekomendacijų moterys supranta, į kokias gyvenimo sritis, sveikatos aspektus atkreipti dėmesį, kaip ir į ką keisti požiūrį. Todėl kobido masažas ir fiziognomika bei jos metodika padeda visapusiškai ir išsamiai pažinti savo veido žemėlapį, t.y. pažinti save ir padėti sau.

Veido žemėlapis

Kinai nuo seno manė, kad veide atsispindi viskas, kas yra žmogaus viduje, t.y., ne tik jo charakteris, bet ir sveikata. Veido žemėlapis – tai tam tikros veido zonos: kakta, antakiai, akys, nosis, skruostai, žandikaulis, smakras, lūpos, burna, dantys ir oda. Kai atliekamas skaitymas iš veido, analizuojamos visos veido dalys, kurios atspindi kiekvieno žmogaus asmeninę gyvenimo istoriją, asmenybės ir charakterio bruožus, sveikatos būklę, o labai patyrę veidotyros specialistai gali numatyti net ir ateitį, praeities ir ateities įvykius.

Veido žemėlapis kaip veidrodis, kuriame atsispindi pavedėti veido bruožai, svarbiausia gyvenimo įvykiai, elgesio modeliai. Kiekvienas bruožas, kiekviena linija yra mūsų protinio, emocinio, dvasinio kelio ir įpročių vizualizacija – tai veido žemėlapis, kuriame susiorientuoti padeda veidotyra (fiziognomika arba fenotipologija).

Veido amžiaus žemėlapis atspindi, koks yra veidas: tolygus, ar yra randų, dėmių, raukšlių, pakitusi spalva. Analizuojant veidą matosi, kokius išgyvenimus patiria žmogus,  praeities patirtys, pamokos ir kokie ateities iššūkiai. 

Veido emocijų žemėlapis naudojamas norint atpažinti jausmus ir emocijas, kurias žmogus išgyvena ar yra užbokavęs. Žmogaus veidas sudarytas iš raumenų ir kaulų, susijusių su smegenimis. Mintis ar emocija sukelia veido raumens judėjimą, kuris  pasikartodamas formuoja mimikos raukšles, kurias ir atspindi veido žemėlapis.

Kinų veido žemėlapio analizės principas remiasi tuo, kad  veide galima rasti sąsają su kiekvieno amžiaus tarpsniu, o dar tiksliau su kiekvienais žmogaus gyvenimo metais skaičiuojant nuo 0 iki 100. Vadovaujantis bendru principu, kad kiekvienas bruožas atsako už tam tikrą gyvenimo sritį, kuri  dažniausiai ir aktyvuojasi pagal amžiaus tarpsnius, analizuojama kaip šioje srityje žmogui seksis, kokios yra patirtys, iššūkiai ir kaip žmogus gali sau padėti pažindamas save.

Fiziognomika ir veido skaitymas

Atliekant veido bruožų analizę, tyrinėjama ir veido visuma, ir dominuojančios veido dalys, jų proporcijos, išdėstymas veide, raukšlės ir randai. Tai padeda išsiaiškinti žmogaus tiek fizinę, tiek psichologinę būklę, jo įgimtas ir įgytas charakterio savybes. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime vienaip ar kitaip atsispindi ne tik mūsų kūne, bet ypatingai veide. Kaip vyksta veido skaitymas? Fiziognomika taiko šiuos principus.

Veido proporcijos. Turbūt esate girdėję, kad žmogaus veidas nėra proporcingas. Pagal veido proporcijas, galima nustatyti, kas jums gyvenime svarbiausi prioritetai. Tai rodo didžiausia jūsų veido dalis. Jeigu didesnė veido pirmoji zona, tai žmogus į pasaulį  žiūri intelektualiai, prioritetas – mąstymas. Proporciškai didesnė antroji zona sako, kad žmogus labai realistiškas, ambicingas, o ryški trečioji – toks žmogus orientuotas į fizinę veiklą.

Veido plotis. Ko tikėtis, kaip žmogus elgsis ir koks žmogaus pasitikėjimas mums pasako veido plotis. Plataus veido žmonės turi ypatingai stiprų pasitikėjimą savimi, yra energingi bendraudami su daugeliu žmonių, socialūs. Siauraveidžiai – tai nepriklausomos natūros, ypatingai jautrūs asmenys.

Veido forma rodo esminius charakterio bruožus. Yra pagrindinės septynios veido formos: kvadratinis veidas, stačiakampis veikas, apvalus veidas, trikampis veidas viršuje, trikampis veidas apačioje, deimanto formos veidas.

Kvadratinis veidas. Tokie žmonės pasižymi pasitikėjimu, užsispyrimu, yra stiprūs ir praktiški. Jie yra patikimi ir stabilūs, beveik nepavargsta, gali daug uždirbti jei užsispiria, lėtoki procese. Gali sunkiai prisitaikyti esant pokyčiams, ypatingai, jeigu jų jie negali patys valdyti.

Stačiakampis veidas. Šiems žmonėms būdinga ta  pati charakteristika kaip kvadratinio veido, tik šiam tipui reikia žymiai daugiau laiko prieš imantis veiksmų, t.y., jie lėtesni. Jie ryžtingi, valingi, gali būti nekalbūs ir agresyvūs. Taip pat stačiakampis veidas parodo, kad žmogus ryžtingas.

Apvalus veidas yra tada, kai veido ilgis ir plotis tas pats, žandukai pilni. Toks apvalus veidas laikomas dovana dirbant su kitais žmonėmis. Jie jaučia malonumą dirbant su kitais žmonėmis, nori jiems padėti, rūpintis. Apvaliažandžiai gali turėti gydytojo savybių, padėti psichologiškai, lankstūs ir prisitaikantys.

Ovalus veidas yra apvalus veidas, bet kaktos zona šiek tiek platesnė nei žandikaulis. Žmonės panašūs savo charakteriu į apvalaus veido turėtojus, bet jų charakteris labiau rafinuotas. Jie nėra tokie atviri, ir mažiau spontaniški. Ovalus veidas rodo geras manieras: labai tinkamas bruožas verslo vystymui.

Trikampis veidas viršuje. Tokie veido žmonės – tai dideli mąstytojai. Jie labai mėgsta atrasti, vystyti naujas idėjas ir yra labai nelaimingi, jeigu apribojama jų laisvė. Jie daugiau galvoja nei daro. Jų stiprioji pusė – planavimas ir mąstymas, silpnoji – rezultatų pasiekimas iki galo.

Trikampis veidas apačioje. Toks žmogus visada veiksme. Daugelis tokių žmonių yra talentingi atletai, sportininkai. Bet jie labai mažai galvoja prieš darant, todėl gali papulti į įvairias situacijas, net kriminalines.

Deimanto formos veidas, kai plačiausia vieta skruostikaulių zonoje, viršutinė galvos dalis ir apačia siauresnės. Tokie žmonės nugali visus sunkumus ir iššūkius. Jie labai kovingos dvasios, imlūs naujovėms, motyvuoti. Mėgsta laisvę darbe, santykiuose. Vadovaujasi aukštais standartais, perfekcionistai.

Ką pasako akys? Akys rodo atsargumą. Didelių akių savininkams būdingas  nuoširdumas, bendravimas, emocijų reiškimas ir artistiškumas. Veido bruožų analizė įvertina atstumą tarp akių, rainelės ir baltymų spalvą, blakstienų formą. Akių spalva turi savo reikšmes.

Ką pasako nosis? Veidotyra nosies formas skirsto į: tiesią, riestą, su kuprele, plačią ir siaurą, trumpą ir ilgą nosis. Didelė vyro nosis reiškia jo dideles ambicijas. Nosis nurodo energijos, darbinių ambicijų lygį. Ji susijusi su širdies, kraujospūdžio, cholesterolio ir vitamino B lygiais. Virš penkiasdešimt nosis gali sukumpti.

Ką pasako ausys? Veido skaitymo metu pagal fiziognomikos metodikas analizuojama ausų padėtis ir įvertinama, aukštai ar žemai įsodintos ausys, jos prigludusios, atlėpusios ar prispaustos, didelės ar mažos. Taip pat svarbu ir  ausų forma (apvalios, tiesios, smailėjančios, siauros, plačios ar deformuotos) bei  lizginėliai (platūs dideli, kabantys, prigludę ar siauri lizginėliai).

Populiariausios konsultacijos

Veido analizė

Veido proporcijos
Veido plotis
Veido forma

Atsiliepimai

Ką apie jus pasako jūsų veido bruožai?

Esu be galo patenkinta asmenine konsultacija su Dalia. Likau sužavėta ir maloniai nustebinta, nes nesitikėjau, kad tiek daug tikslios informacijos galima pasakyti pagal gimimo datą ir veidotyrą. Po konsultacijos buvo paprasčiau įvertinti tam tikras situacijas ir suprasti, kas man yra svarbiausia ir ko noriu iš savo gyvenimo bei antrosios pusės. Labai rekomenduoju kreiptis. Nors kalbėjomės pirmą kartą atrodė, kad esame jau senai pažįstamos. Dalia labai šiltas ir pozityvus žmogus, be galo mylintis savo darbą. O kai žmogus daro darbą, kurį iš visos širdies myli, tai rezultatas gaunasi tiesiog stebuklingas.

Supratau, ko noriu Iš gyvenimo ir antros pusės

— Valda

Kreipėmės į Dalią poros konsultacijai. Daug dalykų nujautėme, bet reikėjo išorinio patvirtinimo. Konsultacija padėjo susidėlioti taškus ant i. Po gautos patirties konsultacijoje, bendrauti tapo lengviau, dabar žinome vienas kito stipriąsias bei silpnąsias puses, lengviau susikalbame. Tapome jautresni ir supratingesni vienas kitam. Labai dėkojame Daliai.  

Tapome supratingesni vienas kitam

— Marija ir Andrej

Asmeninė VIP konsultacija

Jei turite asmeninę užklausą, ieškote sprendimo ir jums reikia apsispręsti arba norite save pažinti iš visų pusių ne vien karjeros ar santykių srityse, ši individualizuota konsultacija yra kaip tik jums. Ši konsultacija apima visas jūsų gyvenimo sritis – sveikatą, finansus, karjerą, santykius, pašaukimą ir padeda suprasti, kas jūs iš tikrųjų, padeda pažinti savo tikrąjį “aš”

-30%